विषयवस्तुमा जानुहोस्

यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित लेख र रचनाका संबन्धमा यस ब्लगसाइटका संचालनकर्ताद्वारा संबन्धित सबैलाई अवगत गरिएका तथ्यहरू:

अप्रील 9, 2012

यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित लेख र रचनाका संबन्धमा यस ब्लगसाइटका संचालनकर्ताद्वारा संबन्धित सबैलाई अवगत गरिएका तथ्यहरू:

१. यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित कुनै पनि किसिमका लेख वा रचनाको कुनै पनि किसिमका पक्ष वा विपक्षमा यस ब्लग साइटका संचालनकर्ताको कुनै पनि किसिमको अवधारणा रहेको छैन।

२. यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित कुनै पनि किसिमका लेख वा रचनाप्रति यस ब्लगसाइटका संचालनकर्ताको कुनै पनि किसिमको राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक वा आर्थिक आग्रह वा त्यस्तो कुनै पनि किसिमको कुनै पूर्वाग्रह रहेको छैन।

३. यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित कुनै पनि किसिमका लेख वा रचनामा भएका कुनै पनि किसिमका धारणा र विचार त्यस किसिमका लेख वा रचनाका लेखक वा रचनाकारका आफ्नै हुन्।

४. कुनै पनि किसिमको राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक वा आर्थिक रूपमा कोही कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमका लाभ वा हानि पुग्ने वा ठेस पुग्ने कुनै पनि किसिमका लेख वा रचना यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित गरिने छैन। यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित कुनै पनि किसिमका लेख वा रचनाबाट त्यसो हुन सक्ने भएमा त्यस किसिमको लेख वा रचना यस ब्लग साइटबाट हटाइने छ।

माथि उल्लेखित तथ्यहरूको अँग्रेजी भाषामा रुपान्तरण (Translation of above stated facts into English language)

Facts informed by the owner of this blogsite about the articles published in this blogsite to the concerned all:

1. The owner of this blogsite has his no any kind of opinion related to any kind of favor or against to any kind of articles published in this blogsite.

2. The owner of this blogsite has no any kind of political, social, religious, moral or economical persistence or no same kind of prejudice to any kind of articles published in this blogsite.

3. Any kind of opinion or thought contained in any kind of articles published in this blogsite are of the writer’s (author’s) own of that kind of the article.

4. Any kind of article that causes any kind of political, social, religious, moral or economic benefit or lose or stumbling to any one will not be published in this blogsite. If any kind of article published in this blogsite may cause so, that kind of article will be removed from this blogsite.

One Comment
  1. प्रावधानहरू सही छन्.

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

%d bloggers like this: